Een inhouse uitzendbureau

Vanaf de werkvloer heb je meer controle dan op afstand

Alle zorgen uit handen genomen

Jezelf richten op dat waar je goed in bent

 

Als het nodig is nemen wij u alle werkzaamheden uit handen.

Bij de inzet van een beperkt aantal detacheringkrachten zijn (eventuele) calamiteiten over het algemeen vrij eenvoudig op te vangen.

Onze Field Managers zijn in de meeste gevallen snel ter plaatse, om zo nodig corrigerend op te treden.

Bij de inzet van grotere groepen van detachering medewerkers is de situatie vaak anders.

De opdrachtgever heeft dan te maken met onder andere urenregistratie, personeelsplanning, het opvangen van wisselingen bij verlof of ziekte, een eventuele taalbarrière, handhaving van het juiste werktempo en meer in de praktijk voorkomende zaken.

KWO Detachering is er voor jouw onderneming om al deze zaken uit handen te nemen. Zodat jouw onderneming zich kan richten op groei en continuïteit!

Meedenken en meewerken

KWO Detachering werkt en denkt mee! Voor een optimale arbeidsproductiviteit voegen wij aan grotere groepen van medewerkers een meewerkend voorman toe.
Dit gaat uiteraard volledig in overleg met de klant,

In de loop der tijd worden de juiste mensen geselecteerd om de taken van de voorman/vrouw naar behoren over te nemen en volledig in te vullen.
Naast hun moedertaal Pools spreken deze mensen Duits en/of Engels en een vaak ook Nederlands. Voor de opdrachtgever is de voorman dan het directe aanspreekpunt op de werkvloer.

Voorman

Onze voorman levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van een optimaal rendement van de ingeleende arbeidskrachten. De benodigde uren van de voorman voor het invullen van zijn / haar bijdrage aan een optimale arbeidsproductiviteit zijn voor onze rekening. In andere woorden, voor rekening van KWO Detachering.

Wij beschouwen deze vorm van dienstverlening als vereiste om tot de hoogst mogelijke graad van tevredenheid van onze klanten te komen.

Uiteraard houden wij regelmatig contact met de opdrachtgever om zorg te dragen dat alle werkzaamheden naar tevredenheid worden uitgevoerd. En ook om eventueel bij te sturen waar nodig is.

Eveneens zijn wij ten alle tijde beschikbaar in een consulterende rol.